box

ขั้นตอนของการลงนามอิเล็กทรอนิกส์

ด้านผู้ส่ง
01
อัพโหลดฟอร์มเอกสารสัญญา
02
ระบุที่อยู่อีเมลของผู้ลงนามที่เกี่ยวข้อง
03
สร้างกล่องสำหรับการลงนาม และอื่นๆ
เป็นการสร้างสรรแบบง่ายๆ เพื่อการใช้งานแบบไม่ซับซ้อน
ด้านผู้รับ
01
ตรวจสอบที่อยู่อีเมลของผู้รับ
คลิกไปที่ View and Sign
02
วางลายเซ็นตามที่ผู้ส่งกำหนดไว้ให้ในช่องว่าง พร้อมตรวจสอบคำยินยอม
03
คลิกให้คำยินยอมตามสัญญา
box

รายละเอียดคุณสมบัติของ a2sign

คุณสมบัติการใช้งานทั่วไปสำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ทำสัญญารวมกันกับนิติบุคคเดียว หรือหลายนิติบุคล หรือบุคคลธรรมดาได้
เอกสารฉบับเดียว และลงนามได้หลายคน (ไม่จำกัด)
ตรวจสอบสถานะความคืบการลงนามของเอกสาร
การค้นหาเอกสารสัญญา
บังคับให้ใส่รหัสป้องกันการเข้าถึงเอกสารก่อนลงนามได้ด้วยรหัสผ่าน
ตั้งค่าวันหมดอายุ
การส่งแบบจำนวนมาก
การใช้งาน เทมเพลท
การจัดเก็บ และ บริหารจัดการเอกสารที่เสร็จสมบูลณ์บนแพลตฟอร์ม (ฟรีตลอดจนกว่าเอกสารหมดอายุความ)
Long-Term Signatures PAdES เอกสารที่ต้องรักษาตามข้อกำหนดเป็นระยะเวลายาวนาน และ ตราประทับเวลา
การส่งข้อความ SMS
WEB-API

ฟั่งชั่นการใช้งาน สแกนและการจัดเก็บ

ฟังชั่นการจัดเก็บเอกสารสัญญาดิจิทัล
รองรับการนำเข้าและการเก็บเอกสารที่เป็นไปตามกฎหมายข้อกำหนดในการป้องกันรักษาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
การประทับเวลาไม่จำกัดจำนวน
ท่านสามารถอัพโหลดและจัดเก็บไฟล์เอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไม่จำกัดพร้อมกับการประทับตรารับรองเอกสารได้จากผู้ให้บริการเพื่อการบันทึกและการปกป้องเอกสารได้

a2sign กับความไม่เหมือนใคร และ คุณสมบัติที่มีประโยชน์

ฟังชั่นการแนบเอกสาร
การส่งคำขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาต หรือทะเบียน เพื่อใช้เป็นเอกสารแนบกลับ
ฟังชั่นการใส่ป้ายชื่อเอกสาร
กำหนดแท็กหรือป้ายชือ ที่กำหนดไว้เพื่อใช้งานได้ทันทีเมื่อใดก็ได้ ตามแบบบริหารจัดการเอกสารดิจิทัลสามารถกำหนดหรือหมายเลขเฉพาะของบริษัทเอง เช่น หมายเลขลูกค้า หรือหมายเลขใบเสนอราคา
ใช้ได้กับไฟล์ที่หลากหลาย
เพียงอัพโหลดไฟล์เอกสารเดิมที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องแปลงเอกสารเป็น PDF
ระบุลำดับที่สำหรับผู้ลงนามก่อนหรือหลังได้
กำหนดคำสั่งสำหรับผู้ลงนามตามลำดับที่ต้องการในเอกสารที่มีผู้ลงนามหลายฝ่าย เช่น ผู้ลงนามภายในองค์กรและคู่สัญญาต่างบริษัท
เปลี่ยนขนาดและประเภทตัวอักษรได้
ปรับเปลี่ยนขนาดและประเภทตัวอังษรที่เหมาะสมต่อเอกสารนั้นๆ ได้
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย รองรับ 3 ภาษา
ไม่ใช่การแปล แต่เป็นภาษาสำเนียงท้องถิ่น
ฟังชั่นสำหรับการวางตราประทับบริษัท และใช้ได้กับตราประทับอื่นๆ
สามารถอัพโหลดภาพลาบเซ็นและตราประทับบริษัทเพื่อการใช้งานได้
ลงนามด้วยสไตล์การเขียน
สร้างลายเซ็นด้วยสไตล์การเขียน และการพิมพ์ สำหรับการลงลายเซ็นเท่านั้น
box

Long-Term Signatures PAdES เอกสารที่ต้องรักษาตามข้อกำหนดเป็นระยะเวลายาวนาน และ ตราประทับเวลา

a2sign กับความไม่เหมือนใคร และ คุณสมบัติที่มีประโยชน์
"PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures)" เป็นมาตรฐานสำหรับการลงลายเซ็นที่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเอกสาร PDF โดยเกี่ยวข้องกับการนำลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และประทับเวลาไปใส่เอกสาร PDF โดยทั่วไปแล้วเอกสารนี้จะบันทึกการทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ และช่วยให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของของข้อมูลและลายเซ็น ในไฟล์นั้นๆได้ถึง 10 ปี แม้จะเกินอายุในใบรับรอง นอกจากนี้ยังสามารถยืนยันโดยทันทีว่ามันไม่ได้ถูกแก้ไขเป็นเวลาสูงสูงสุด 10 ปี
เราใช้ "ไทม์สแตมป์" จากองค์กรที่ได้รับการรับรอง
สำหรับเอกสารที่มีข้อบังคับในระยะยาว a2sign ใช้ “ระบบประทับเวลา" ที่ผลิตโดย AMANO Secure Japan Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก Japan Data Communications Association เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลหรือไม่ อย่างไร E-documents ซึ่งหลายประเภทมีอายุใช้งานมากกว่า 10 ปี

Long-term Signature ใช้สำหรับเอกสารที่ต้องเผื่อเรียกเพื่อการตรวจสอบ ที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลานาน

Long-term Signature ไม่เหมือนลายเซ็นท์อิเล็กทรอนิกส์ปกติ มีหน้าที่ให้ข้อมูลว่าข้อมูลในไฟล์ PDF ไม่ได้ถูกแก้ไข หรือปลอมแปลง ภายในระยะเวลาที่ยาวนานเพื่อรอตรวจสอบ การใช้ฟีเจอร์นี้ เป็นที่แนะนำอย่างมากสำหรับสัญญาที่สำคัญ และควรปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับไฟล์ที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรืออุปกรณ์อื่น ๆ
logn term sign
box

ความปลอดภัยของ SignTime เป็น OEM ของ a2sign

securty1securty1

มีทีมวิศวะกรที่ได้รับการับรองจากองค์กรนานาชาติ

ทีมวิศวกรของ SignTime ได้รับใบรับรองระดับนานาชาติ เช่น CISSP ™ และ CREST CRT ™ ซึ่งเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านปัญหาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระบบ โดยการติดตามอัพเดทเรืองราวล่าสุดเพื่อให้ทันต่อเหตุกาลโดยตลอด
security WAF (Web Application Firewall)
WAF (Web Application Firewall)
เรามีระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์สำหรับเว็บแอพพลิเคชั่นโดยเฉพาะ
security ระบบ backup ข้อมูลอัตโนมัติ
ระบบ backup ข้อมูลอัตโนมัติ
บน SignTime แพลตฟอร์ม ข้อมูลเอกสารสัญญาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้น แน่นอนว่ามีความปลอดภัยมากกว่าการจัดเก็บภายใต้แฟ้มข้อมูลทั่วไปบนคอนพิวเตอร์ และสิ่งนี้เพื่อความสบายใจที่มากขึ้น
security การเช้ารหัสข้อมูลของเอกสารไฟล์ผ่าน AES-256 bit Encryption
การเช้ารหัสข้อมูลของเอกสารไฟล์ผ่าน AES-256 bit Encryption
ไฟล์เอกสารที่ได้ลงนามแล้วจะถูกเข้ารหัสข้อมูลผ่าน AES-256 bit สิ่งนี้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ด้วยความปลอดภัย
security ได้รับการขับเคลื่อนจาก AWS
ได้รับการขับเคลื่อนจาก AWS
SignTime เป็นแอปพลิเคชัน ที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ AWS (Amazon Web Services) ที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยี และดำเนินการด้วยระบบความปลอดภัยที่ทันต่อการถูกลุกลามที่เป็นปัจจุบันทันด่วน
security ข้อความการสื่อสารมีการเข้ารหัสข้อมูลผ่าน SSL/TLS
ข้อความการสื่อสารมีการเข้ารหัสข้อมูลผ่าน SSL/TLS
ทุกๆตัวอักษรที่ใช้สื่อสารผ่านระบบ SignTime ได้มีการเข้ารหัสข้อมูล ด้วย SSL/TLS (256-bit) เพื่อป้องกันการดังจับข้อมูลจากผู้ไม่ได้เกี่ยวข้อง
security สามารถปรับเปลี่ยนตามต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้
สามารถปรับเปลี่ยนตามต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้
เราคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งานทุกอย่างที่ต่างกัน เช่น ข้อกำหนดทาง IP Address และรวมถึงการใช้งานรวมกันกับความปลอดภัยอื่นที่พ่วงรวมเข้าด้วยกันตามที่ลูกค้าต้องการเป็นเฉพาะเจาะจง