แบบการเรียกเก็บค่าบริการ

※ - หมายเหตุ ไม่เปิดให้ใช้งาน
box

บริการเสริมอื่นๆ

เอกสารที่ต้องรักษาตามข้อกำหนดเป็นระยะเวลายาวนาน และ ตราประทับเวลา
เอกสารที่ต้องรักษาตามข้อกำหนดเป็นระยะเวลายาวนาน และ ตราประทับเวลา
20 บาท/ธุรกรรม 〜 40 บาท/ธุรกรรม
ด้วยการรวมกันระหว่างลายเซ็นดิจิทัลที่ได้รับการรับรองโดย Adobe (AATL) และการประทับเวลาที่ได้รับการรับรองจาก Amano Secure Japan เราให้บริการ PAdES ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเปิดไฟล์ PDF ของสัญญาใน Adobe Acrobat Reader และยืนยันทันทีว่าไฟล์ไม่ได้ถูกแก้ไขเป็นเวลาสูงสูงสุด 10 ปี
การส่งข้อความ SMS ไปพร้อมกับการส่งเมลเพื่อขอการลงนาม
การส่งข้อความ SMS ไปพร้อมกับการส่งเมลเพื่อขอการลงนาม
10 บาท/ธุรกรรม 〜 20 บาท/ธุรกรรม
คุณสามารถขอลายเซ็นผ่านข้อความสั้น SMS ที่ถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ โดยไม่ใช่ที่อยู่อีเมล นี่เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือต้องการลายเซ็นจากสถานที่ต่าง ๆ เช่นร้านค้า
การสแกนไฟล์และการจัดเก็บบนคลาว์
การสแกนไฟล์และการจัดเก็บบนคลาว์
3,000 บาท / เดือน~
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถเก็บข้อมูลสแกน ในแพลตฟอร์ม a2sign โดยรวมถึงการใช้งานไม่จำกัดของการประทับเวลาที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจำเป็นสำหรับข้อปฏิบัติตามกฎหมายการบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าไฟล์ข้อมูลจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม ค่าบริการคือ 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับเก็บเอกสารสูงสุด 5,000 ไฟล์ หากเกิน 5,000 ไฟล์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับทุก 5,000 ไฟล์
WEB-API
WEB-API
3,000 บาท / เดือน
การผนวกการใช้แพลทฟอร์มกับระบบการจัดการลูกค้า กระบวนการทำงาน ตัวสร้างรายงาน และอื่น ๆ เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ผ่าน API ของ SignTime สิ่งนี้ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ ตั้งแต่การสร้างสัญญา การขอลายเซ็น การดำเนินการสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บเอกสาร ทั้งหมดเป็นไปได้โดยไม่ต้องแสดงอินเตอร์เฟซ SignTime ด้วยการเรียกใช้งาน API