สมัครใช้งานพรี ตอนนี้

ข้อควรระวัง
  • ระยะเวลาทดลองเริ่มต้นจากวันแรกที่สมัคร และสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือน
  • บัญชีสำหรับทดสอบ อาจจะใช้เวลาในการดำเนินงานประมาณ 7 วัน
  • ท่านสามารถเลือกวันเริ่มต้นสำหรับทดสอบได้ตามระยะเวลาข้างล่างนี้
  • ชื่อและอีเมลตามที่ให้ไว้ในแบบฟอร์ม จะถูกต้องค่าให้เป็น Owner คือผู้กำหนดการใช้งาน และจากนั้นจึงสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้รายอื่นได้
  • เมื่อเปิดบัญชีใช้งานเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการแจ้งเดือนและส่งรหัสผ่านเพื่อทำการยืนยันการใช้งานอย่างปลอดภัยต่อไป
ชื่อบริษัท
*
ชื่อ ผู้ดำเนินงาน
*
นามสกุล ผู้ดำเนินงาน
*
อีเมล ผู้ดำเนินงาน
*
เบอร์โทรศัทพ์
*
จำนวนพนักงาน
อุตสาหกรรม
วันที่ต้องการทดสอบ